مقالات اخیر

اهمیت حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی به بررسی شرایط مالی درون سازمان می پردازد و گزارشات خود را به مدیران و به سه...

مشاهده مطلب...
صورت سود و زیان

در صورت سود و زیان، مواردی مانند میزان فروش شرکت‌ها، میزان هزینه‌های آن‌ها و سایر اطلاعات ...

مشاهده مطلب...
جمعه کاری

برای محاسبه حق و حقوق کارمندان، علاوه ‌بر حقوق پایه و ثابت، مزایای دیگری از جمله اضافه کار...

مشاهده مطلب...
شرکت های تعاونی

شرکت تعاونی شرکتی است که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی و در جهت رفع نیازمندی‌های مشترک و ب...

مشاهده مطلب...
شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم خاص و برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی...

مشاهده مطلب...
حسابداری تعهدی

شاخه های تخصصی متفاوتی در حسابداری به وجود آمد تا نیازهای مالی و محاسباتی شرکت های مختلف ر...

مشاهده مطلب...
استاندارد های حسابداری

استانداردهای حسابداری مجموعه‌ای از اصول و رویه‌هایی هستند که حسابدارها باید آن‌ها را رعایت...

مشاهده مطلب...
بستن حساب‎، سند افتتاحیه، اختتامیه

بستن حساب‎ها و ثبت سند اختتامیه و سند افتتاحیه جز مواردی است که هر حسابداری در طی زمان فعا...

مشاهده مطلب...
مفهوم انبارگردانی و مزیت های آن

انبارگردانی به نوعی می‌تواند خانه تکانی انبار شرکت‌ها محسوب شود و فرایند انبار‌‌گردانی عمل...

مشاهده مطلب...
مفهوم ترازنامه در سیستم های مالی

ترازنامه به صورت یک گزارش جمع و جور وضعیت مالی یک کسب و کار را در طول زمانی مشخص نمایش می...

مشاهده مطلب...